REJESTRACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane do wpłat:

PKO BP S.A. o/Suwałki: 73 1020 1332 0000 1702 0277 5260
BIC (SWIFT): BPKOPLPW

z dopiskiem: WPŁATA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

oraz wypełnieniu dokumentów: 2 załączniki i odesłaniu ich na adres: biuro@teenranch.com.pl

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa na obóz

2. RODO Fundacja Teen Ranch Polska