Oferta

Obozy

Zielone szkoły

Warsztaty

Tematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Work camp – czyli obozy wolontariuszy

Akcje charytatywne

Spotkania integracyjne

Pikniki rodzinne